Välkommen

Varmt välkommen till Jotunheim Nutrition.

Vi har som målsättning att erbjuda ett gediget sortiment av produkter med stöd av antingen vetenskapen eller naturmedicinsk tradition. Samtliga produkter i sortimentet är sådana jag själv använder eller sådana jag rekommenderar till andra. Vi har höga krav på produkterna, både i termer av råvaror och produktion samt i termer av funktionalitet.

Jotunheim Nutrition är anhängare av såväl Moder Jord  som av nordisk (och europeisk) biokultur, därför försöker vi att vara ett miljömedvetet företag (i termer av paketering etc.), vidare vill vi framföra en estetik inspirerad primärt av nordisk mytologi. Vi vill även mana till ett hälsosamt och livsbejakande leverne.

Titta gärna runt på hemsidan för mer information.

Vänliga hälsningar,

Marcus Follin